Skip to main content

Pennaeth Cynhyrchu Incwm

Dyma gyfle gwych i arweinydd profiadol ddatblygu a thyfu tîm a fydd yn helpu i achub ac ymestyn bywydau pobl rhag effaith dorcalonnus canser. Fel Pennaeth Cynhyrchu Incwm, byddwch yn ymuno â’n Huwch Dîm Arweinyddiaeth i ddatblygu a chyflwyno strategaeth newydd a fydd yn ein helpu i barhau i fuddsoddi mewn ymchwil canser arloesol a dylanwadol a fydd yn gwella iechyd pobl yng Nghymru.

Other vacancies