Skip to main content

Rheolwr ar Ddyletswydd - Wrecsam

Mae’r rôl hon yn gyfle cyffrous i ddod yn rhan o dîm rheoli siop, trwy gymryd rhan mewn rheoli tîm y siop yn absenoldeb Rheolwr y Siop / y Dirprwy Reolwr. Bydd deiliad y swydd yn gyfrifol am wasanaeth gwych i gwsmeriaid, gan weithio gyda’n tîm arbennig o wirfoddolwyr. Fel rhan o’r rôl hon, dewch yn Ddeiliad Allwedd a byddwch yn cael y rhaglen sefydlu lawn i reolwyr. Gall y rôl hon arwain at ddyrchafiad pellach o fewn Ymchwil Canser Cymru.

Other vacancies