Skip to main content

Rheolwr Datblygu Busnes – Gogledd Cymru

A hoffech chi helpu i wella cyfraddau goroesi canser yng Nghymru drwy gefnogi ein gwaith codi arian ar gyfer ymchwil canser o safon fyd-eang? Rydym yn chwilio am unigolyn positif a llawn cymhelliant i ymuno â'n tîm fel Rheolwr Datblygu Busnes Gogledd Cymru. Yn y swydd hon, byddwch yn chwarae rhan ganolog yn ein cenhadaeth drwy gynhyrchu incwm a all achub ac ymestyn bywydau'r rhai sy'n byw gyda chanser yng Nghymru a thu hwnt. Os ydych yn ymfalchïo mewn magu perthnasoedd sy’n meithrin rhoddion, yn wirioneddol angerddol am ein hachos, ac yn dymuno bod yn rhan o’n tîm deinamig ac egnïol, rydym am glywed gennych.

Other vacancies