Skip to main content

Rheolwr Siop - Wrecsam

Bydd Rheolwr y Siop yn gyfrifol am reoli’r siop o ddydd i ddydd, gan weithio i sicrhau’r incwm mwyaf i’r elusen. Bydd deiliad y swydd yn llawn hunangymhelliant, bydd yn angerddol am ddarparu safonau uchel o wasanaeth i gwsmeriaid a bydd yn greadigol, gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol. A chithau’n cynrychioli’r elusen yn y gymuned, byddwch yn recriwtio, yn symbylu ac yn datblygu gwirfoddolwyr i hyrwyddo gwaith Ymchwil Canser Cymru. Bydd gan ddeiliad y swydd amrywiaeth eang o gyfrifoldebau a fydd yn gofyn am gryn flaengaredd a hyblygrwydd, gan sicrhau eu bod yn gweithio’n broffesiynol ac yn amserol bob amser.

Other vacancies