Skip to main content

Scientific Committee

The Cancer Research Wales Scientific Committee makes recommendations to the Board of Trustees on funding decisions and advise on the charity's Research Strategy.

Our Scientific Committee members are:

Yr Athro Chris Fegan – Cadeirydd

Mae’r Athro Fegan yn hematolegydd clinigol wedi ymddeol ac yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Caerdydd. Hefyd, mae’n gyn Gyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro ac yn gyd-sylfaenydd a Phrif Swyddog Meddygol Telonostix.

Yr Athro Huw Griffiths

Mae’r Athro Griffiths yn Athro Emeritws ym Mhrifysgol Abertawe ac mae ganddo arbenigedd mewn ffiseg feddygol a delweddu meddygol ar gyfer sawl math o ganser. Mae’r Athro Griffiths wedi bod yn aelod o baneli gwobrwyo nifer o brif sefydliadau cyllido, gan gynnwys y Cyngor Ymchwil Peirianneg a Gwyddorau Ffisegol.

Dr Heather Wilkes

Mae Dr Wilkes yn feddyg teulu yn Llansawel a hi yw’r arweinydd cenedlaethol ar gyfer Canolfannau Diagnostig Cyflym yng Nghymru, gydag arbenigedd mewn systemau gofal sylfaenol ac iechyd.

Yr Athro Shareen Doak

Mae’r Athro Doak yn Athro Genotocsicoleg a Chanser yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, lle y mae’n gyd-arweinydd y Grŵp Tocsicoleg In Vitro. Mae hi’n Docsicolegydd Cofrestredig yn y DU a chyda EUROTOX, mae hi'n Gymrawd Gwadd y Gymdeithas Bioleg Frenhinol (FRSB) ac yn Gymrawd etholedig Cymdeithas Ddysgedig Cymru (FLSW).

Dr Mark Davies

Mae Dr Davies yn oncolegydd ymgynghorol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe, gan arbenigo yn nhriniaeth canser y fron, ac mae wedi ymgymryd â Doethuriaeth mewn geneteg feddygol ym Mhrifysgol Caerdydd. Mae ymchwil Dr Davies yn canolbwyntio ar ofal canser personoledig.