Symud at y prif gynnwys

Rydyn ni’n uno Cymru yn erbyn canser

Mae Ymchwil Canser Cymru wedi ymrwymo i drawsnewid bywydau cleifion canser ledled Cymru.

Rydyn ni wedi ymrwymo i leihau effaith canser a gwella cyfraddau goroesi annerbyniol ledled y wlad.