Symud at y prif gynnwys

Ein Hymchwilwyr

Mae ein hymchwilwyr dawnus yn gweithio i wella’r ffyrdd y mae canser yn cael ei ddiagnosio a’i drin, gan arwain at ddeilliannau gwella a newid bywyd pobl sy’n byw gyda’r clefyd. Mae bron i 60 mlynedd o ymchwil wedi cyfrannu at welliannau niferus mewn gwasanaethau canser a thriniaethau gwell i gleifion canser Cymru. A chyflawnir hyn i gyd gan y doniau disgleiriaf yma yng Nghymru, gan fod ymchwil yn ein DNA.