Symud at y prif gynnwys

Cysylltu â ni

A oes gennych chi gwestiwn? Gallwch gysylltu trwy ffonio, e-bostio, ysgrifennu atom neu lenwi’r ffurflen gyswllt isod. Rydym ni yma rhwng 9am a 5pm o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ar gyfer ymholiadau’r wasg, cysylltwch â ni.

Cysylltu ag Ymchwil Canser Cymru

Ffoniwch ni ar: 02921 855050

E-bostiwch ni yn: contact-us@cancerresearchwales.org.uk

Ysgrifennwch atom ni yn: Cancer Research Wales, 22 Neptune Court, Vanguard Way, Caerdydd, CF24 5PJ

Rydym ni bob amser yn gwerthfawrogi clywed gan ein cefnogwyr – rydym ni’n addo y cewch chi ymateb cyfeillgar ac agored os byddwch chi’n cysylltu. Rhowch wybod i ni os cawn ni rywbeth yn anghywir. Darllenwch ein Polisi Pryderon a Chwynion.

Rhannwch eich stori

Byddem wrth ein bodd yn clywed eich stori. Mae’r storïau a’r profiadau personol y mae ein cefnogwyr yn eu rhannu gyda ni yn gallu helpu i godi ymwybyddiaeth o ganser, y materion sy’n effeithio ar gleifion, a’n gwaith yn ariannu ymchwil canser o’r radd flaenaf. Diolch.

Get in touch

Keeping in touch

Mae eich cefnogaeth yn bwysig, a byddem wrth ein bodd yn cadw mewn cysylltiad â chi am ein hymchwil a ffyrdd eraill y gallwch helpu i wneud gwahaniaeth i bobl y mae canser yn effeithio arnynt yng Nghymru, gan gynnwys ymgyrchu, codi arian a gwirfoddoli. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad drwy'r post bob hyn a hyn oni bai eich bod yn gofyn i ni beidio â gwneud hynny drwy ddefnyddio'r manylion cyswllt isod.

Rhowch wybod i ni os ydych hefyd yn hapus i glywed gennym drwy e-bost a dros y ffôn:

Gallwch optio allan ar unrhyw adeg, felly os byddwch yn newid eich meddwl am glywed gennym ni, neu sut rydym yn cysylltu â chi, ffoniwch ni ar 02921 855050 neu anfonwch e-bost atom yn contact-us@cancerresearchwales.org.uk

Rydym yn addo cadw'ch manylion yn ddiogel ac ni fyddwn byth yn eu gwerthu i unrhyw drydydd parti. Gall eich gwybodaeth gael ei phrosesu ar ein rhan gan gyflenwyr a ddewiswyd yn ofalus. Gweler ein Polisi Preifatrwydd i gael gwybod mwy am eich hawliau, a sut rydym yn rheoli, defnyddio a gofalu am eich gwybodaeth bersonol.