Symud at y prif gynnwys

Cymryd Rhan

Ffyrdd o Roi

Bob wythnos yng Nghymru, mae 175 o deuluoedd yn colli anwylyd i ganser. Rydyn ni’n gweithio i wneud yn siŵr nad oes rhaid i bobl Cymru dderbyn canser fel salwch sy’n bygwth bywyd. Ond rydyn ni angen eich cymorth chi. Beth am roi heddiw a helpu i ddod â thriniaethau gwell yn nes at adref i gleifion ledled Cymru.

Make a donation online

Help unite Wales against cancer

Donate now

Yr Athro Alan Parker

Prifysgol Caerdydd

“Your support and fundraising will ultimately make a huge difference in helping more people survive cancer. On behalf of all my team, I would like to offer a huge thank you for all you do and ask you to keep up the amazing work! Diolch yn fawr!”