Symud at y prif gynnwys

Ein straeon

Rydym yn ddiolchgar iawn am y straeon a’r profiadau personol rydych chi’n eu rhannu â ni. Gall y straeon hyn helpu i godi ymwybyddiaeth o ganser, y materion sy’n effeithio ar gleifion, a’r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn ariannu ymchwil o’r radd flaenaf. Mae’n bosibl y gallwn ddefnyddio eich stori ar ein gwefan, yng ngweithgarwch y cyfryngau, a sianeli digidol a’r cyfryngau cymdeithasol, ac yn ein deunyddiau codi arian neu ymgyrchu.