Symud at y prif gynnwys
  • Ras

9 June

Hanner Marathon Abertawe 2024

Sign up for this event

Math o ddigwyddiad

Ras

Dyddiad y Digwyddiad

9 Mehefin 2024

Cofrestru am le elusennol

£10 + £150 o nawdd

Ymunwch â #TîmYCC a chefnogi Ymchwil Canser Cymru, yr unig elusen sy’n ymroi’n gyfan gwbl i ariannu ymchwil canser yng Nghymru, i Gymru.

Bydd angen i bawb sy’n cymryd rhan ymrwymo i godi o leiaf £150 o nawdd ar gyfer y digwyddiad hwn.

Yn fuan ar ôl cofrestru, cewch gyswllt pwrpasol yma yn Ymchwil Canser Cymru i’ch cefnogi bob cam o’r daith gyffrous hon. Bydd mynediad i’r ras hefyd yn cynnwys:
  • Pecyn codi arian pwrpasol
  • Diweddariadau rheolaidd am y digwyddiad
  • Cefnogaeth gan ein Grŵp rhedeg ar Facebook, #TîmYCC
  • Gwybodaeth am brosiectau ymchwil diweddaraf Ymchwil Canser Cymru
  • Crys T rhedeg Ymchwil Canser Cymru (pan fyddwch wedi cyrraedd £50 o’ch targed codi arian)

Trwy gofrestru ar gyfer y digwyddiad hwn gydag Ymchwil Canser Cymru, rydych yn cytuno i Delerau ac Amodau Cyfranogwyr, ac yn cytuno i rannu eich data gyda threfnwyr y digwyddiad a’u partneriaid.

Digwyddiadau eraill yr hoffech chi