Symud at y prif gynnwys

Dr Muhammad Aslam

Betsi Cadwaladr UHB

Mae Dr Muhammad Aslam yn batholegydd ymgynghorol ac yn Gyfarwyddwr Clinigol ar gyfer Gwasanaethau Clinigol Diagnostig ac Arbenigol Gogledd Cymru. Ers symud i ogledd Cymru yn 2015, mae Dr Aslam wedi goruchwylio nifer o brosiectau blaengar sy’n addo chwyldroi gwasanaethau patholeg. Mae ei ddiddordebau ymchwil mewn datblygu offer Deallusrwydd Artiffisial i gefnogi patholeg.