Symud at y prif gynnwys

Dr Heather Wilkes

BIP Bae Abertawe

Mae Dr Heather Wilkes yn feddyg teulu ac yn arweinydd cenedlaethol ar gyfer Canolfannau Diagnostig Cyflym yng Nghymru. Mae gan Dr Wilkes brofiad helaeth o ddarparu gwasanaethau gofal sylfaenol, ac wedi bod yn allweddol wrth sefydlu Fframwaith Gofal Canser Sylfaenol Macmillan, sef rhwydwaith o weithwyr gofal iechyd proffesiynol sy’n cefnogi gwelliannau ac arloesedd mewn gofal canser.

Prosiectau: Canolfannau Diagnostig Cyflym mewn Cymunedau Gwledig