Symud at y prif gynnwys

Croeso!

Ni yw’r elusen ymchwil canser Gymreig. 

Mae 100% o'n cyllid ymchwil yn cael ei wario yma yng Nghymru

Rhagor o wybodaeth

Helpwch ni i ariannu ymchwil o'r safon uchaf yng Nghymru, i Gymru.

Bob wythnos yng Nghymru, mae 175 o deuluoedd yn colli anwylyd i ganser. Rydyn ni’n gweithio i wneud yn siŵr nad oes rhaid i bobl Cymru dderbyn canser fel salwch sy’n bygwth bywyd. Ond rydyn ni angen eich cymorth chi. Beth am roi heddiw a helpu i ddod â thriniaethau gwell yn nes at adref i gleifion ledled Cymru.

Neu dewiswch eich swm eich hun i roi

£
Rhowch rodd

Ein gweledigaeth yw Cymru sydd wedi’i huno yn erbyn canser drwy ymchwil o safon fyd-eang. Gyda'n gilydd byddwn yn lleihau effaith canser ac yn gwella cyfraddau goroesi annerbyniol. Byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr nad oes rhaid i bobl Cymru dderbyn canser fel clefyd sy'n peryglu bywyd. A byddwn yn gwneud hyn drwy gefnogi'r ymchwilwyr canser a'r clinigwyr gorau i wneud darganfyddiadau a fydd yn trawsnewid ein bywydau.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan