Symud at y prif gynnwys

Croseo!

Ein gweledigaeth yw Cymru wedi ei uno yn erbyn canser drwy ymchwil o'r safon uchaf.

Ers 1966, mae ein hymchwil arloesol wedi bod yn achub bywydau, yma yng Nghymru.

Rhagor o wybodaeth

Helpwch ni i ariannu ymchwil o'r safon uchaf yng Nghymru, i Gymru.

Bob wythnos yng Nghymru, mae 175 o deuluoedd yn colli anwylyd i ganser. Rydyn ni’n gweithio i wneud yn siŵr nad oes rhaid i bobl Cymru dderbyn canser fel salwch sy’n bygwth bywyd. Ond rydyn ni angen eich cymorth chi. Beth am roi heddiw a helpu i ddod â thriniaethau gwell yn nes at adref i gleifion ledled Cymru.

Neu dewiswch eich swm eich hun i roi

£
Rhowch rodd

Ein gweledigaeth yw Cymru sydd wedi’i huno yn erbyn canser drwy ymchwil o safon fyd-eang. Gyda'n gilydd byddwn yn lleihau effaith canser ac yn gwella cyfraddau goroesi annerbyniol. Byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr nad oes rhaid i bobl Cymru dderbyn canser fel clefyd sy'n peryglu bywyd. A byddwn yn gwneud hyn drwy gefnogi'r ymchwilwyr canser a'r clinigwyr gorau i wneud darganfyddiadau a fydd yn trawsnewid ein bywydau.

Darganfyddwch sut i gymryd rhan