Symud at y prif gynnwys

Sut Bydd Eich Rhodd yn Helpu

Heb roddion mewn Ewyllysiau, ni fyddai Ymchwil Canser Cymru yn gallu ariannu’r ymchwil sy’n digwydd ar draws y wlad i uno Cymru yn erbyn canser. Ni fyddem yn gallu gwneud darganfyddiadau newydd na chreu triniaethau gwell. Ac ni fyddem yn gallu newid bywydau.

Unrhyw gwestiynau?

Rydym yn hapus i helpu

Cysylltwch â ni

Dyna pam rydym ni mor ddiolchgar am bob rhodd a gawn gan ein cefnogwyr caredig, pobl fel chi. Mae haelioni yn DNA ein cefnogwyr, fel y mae ymchwil yn ein DNA ni.

Bydd unrhyw rodd, dim ots faint, yn helpu i ariannu ymchwil yfory a chreu dyfodol gwell i bob un sydd â phob canser, a’u hanwyliaid, ledled Cymru.

Diolch i’r cefnogwyr meddylgar sydd wedi gadael gwaddol yn y gorffennol, rydym ni wedi gallu ariannu dros £30m o ymchwil eithriadol yma ar garreg y drws; gan wella’r ffyrdd o wneud diagnosis o ganser, arwain at ddeilliannau gwell ar gyfer pob canser a newid bywyd pobl sy’n byw gyda’r clefyd.

I newid canser, mewn ymchwil y mae’r ateb. Pan fyddwch chi’n gadael rhodd i ni yn eich Ewyllys, gallwch fod yn ffyddiog y bydd eich rhodd yn gwneud gwahaniaeth go iawn yma yng Nghymru, i bobl Cymru. Gyda’n gilydd, gallwn newid ystyr diagnosis canser a chreu dyfodol gwell i’r genhedlaeth nesaf.

Yr Athro Alan Parker

Prifysgol Caerdydd

“Mae’n golygu cymaint i fi a’m tîm fod pobl yn ddigon caredig i adael rhodd yn eu Hewyllys i Ymchwil Canser Cymru. Bydd rhoddion fel y rhain yn gwneud gwahaniaeth enfawr wrth helpu mwy o bobl i oroesi canser.”